o firmie
 oferta
 kompleksowość
 certyfikaty
 kontakt
oferta : oferta :: systemy nagłośnieniowe

Systemy nagłośnieniowe

Systemy nagłośnieniowe mają wiele zastosowań: jako główne elementy procedury ratowniczej, do przekazu komunikatów dla publiczności, do oprawy dźwiękowej przedstawień, do przekazu "tła muzycznego", reklam i informacji.

Instalowane przez nas urządzenia są systemami w pełni modułowymi, zapewniają realizację obecnych potrzeb oraz umożliwią dostosowanie do wymagań stawianych w przyszłości.

Alarm głosowy jest to system rozgłoszeniowy o zabezpieczonym działaniu, zdolny do przekazu słyszalnej i zrozumiałej informacji słownej o zaistniałym niebezpieczeństwie i sposobach ewakuacji.

Koncepcja alarmu głosowego w obiekcie publicznym, polega na zastąpieniu dzwonków i syren klasycznej sygnalizacji przeciwpożarowej, odpowiednimi głośnikami, które zdolne są do przekazu słyszalnej i zrozumiałej informacji słownej.

Stosujemy urządzenia firm: philips, bellsonic.