o firmie
 oferta
 kompleksowość
 certyfikaty
 kontakt
oferta : oferta :: sygnalizacja alarmu pożarowego

Sygnalizacja alarmu pożarowego

Systemy przeciwpożarowe wykrywają i lokalizują gwałtowny przyrost temperatury, zadymienie w chronionych pomieszczeniach.

Czujki pożarowe umieszczane są wszędzie tam, gdzie zagrożenie pożarem jest największe lub gdzie pożar może się szybko rozprzestrzeniać. Po wykryciu zagrożenia centrala przekazuje do straży informacje co do lokalizacji i miejsca wstąpienia pożaru.

Stosujemy urządzenia firm: Aritech, Siemens, które są znane i cenione na całym świecie.

Zajmujemy się także instalacją systemów gaśniczych produkowanych przez firmę ito oraz systemów oddymiania i odprowadzania ciepła firmy mercor.